Offboarding

Offboarding omvat het hele proces omtrent het vrijwillig of gedwongen vertrek van medewerkers. Online is er veel over te lezen, en zelf diverse checklists als uitgangspunt.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een vertrek. Je zorgt goed voor je mensen, en je hebt alles op orde. En toch ontkom je er niet aan dat mensen je organisatie verlaten.
Vrijwillig omdat ze zelf die keuze hebben gemaakt, en soms wordt keuze voor hen gemaakt.

Wat ik zelf belangrijk vind in dit proces, is dat je afspraken maakt, en alles financieel en administratief goed afhandelt.
Maak daarnaast tijd voor een warm exitgesprek. Geef je vertrekkende medewerker de ruimte om feedback te kunnen geven, wat kan er anders of beter?
Zij zijn een bron van kennis en ideeën. Dus doe daar iets mee. En blijf in contact in met elkaar. Zo blijven ze op de hoogte van je ambities, projecten en vacatures.

Afscheid nemen van een gewaardeerde collega is net zo belangrijk als het verwelkomen van een nieuwe collega.

#persoonlijk#proces#hr